คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง_คุณ เล่น การ พนัน ภาษา อังกฤษ_เว็บพนันบอลออนไลน์_บา คา ร่า วัน ละ 1000_เกมสล็อตที่หนึ่งในบนมือ

| | 1 Comment

I’ve really liked Montana Governor Brian Schweitzer for a while now. He seems to get it. What first endeared him to me was his position on logging: (paraphrasing) “don’t cut down the forests, we need them for deer season.” Pragmatic positions like that are just what the Democrats could use in the next election to appeal to rural voters. You are not going to see that from Hillary Clinton, who I personally think would make a horrible presidental candidate.

John Pieret finds another reason for me to like Governor Schweitzer: opposition to pseudoscience.

Schweitzer said he needs support from a state Legislature that will help move Montana’s agenda forward, “not people who think the Earth is 4,000 years old.”

You, Montanans, are so lucky.

1 Comment

There is an article about him in the Sunday NY Times magazine this week, I think, I meant to remind you about it. I haven’t read it–the elephant story got me first.

About this Entry

This page contains a single entry by Reed A. Cartwright published on October 10, 2006 1:12 AM.

Woohoo! was the previous entry in this blog.

Harry Beaver, Ob-Gyn is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Archives

Powered by Movable Type 4.37