วิเคราะห์บอลไทย _สล็อตออนไลน์live22_เล่นรูเล็ตออนไลน์_สมัคร พนัน ออนไลน์_สูตร เล่น บา คา ร่า ให้ ใช้ ฟรี เป็น วิทยาทาน

Openlab 2007 We are at the submission deadline for The Open Laboratory: The Best Science Writing on Blogs 2007, edited by Bora and myself. Go here to submit quality science blog posts from 2007 before the deadline, Thursday, Dec 20th. Bora has a list of the current submissions, so if you seen any good posts not represented go ahead and submit them.

We are also looking for a good poem and comic to go along with the anthology.

Judging is already underway and it is going to be a tight fit, but I think that we will get the book out before the 2008 Science Blogging Conference.

It’s Tiffany’s birthday.

Go over and wish her a happy birthday.

About this Archive

This page is an archive of entries from December 2007 listed from newest to oldest.

November 2007 is the previous archive.

January 2008 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Archives

Powered by Movable Type 4.37