แจกเครดิตฟรี sbobet ไม่ต้องฝาก 2019_รหัส ฟรี เดิมพัน w88 _เกมออนไลน์_เกมสล็อต4G _สล็อต ภาอังกฤษ

I’ve had the good fortune of having some papers published recently. The first one is a methodology paper concerning a way of extracting phylogenetic information from regions of multiple sequence alignments that are full of indels and difficult to align:

PICS-Ord: unlimited coding of ambiguous regions by pairwise identity and cost scores ordination. (link)

Robert Lücking, Brendan P Hodkinson, Alexandros Stamatakis and Reed A Cartwright

BMC Bioinformatics 2011, 12:10 doi:10.1186/1471-2105-12-10

My co-author, Brendan Hodkinson, has already covered it on his blog.

In molecular biology, an alignment is a partial reconstruction of the evolutionary history of a group of sequences. In an alignment, all residues found in the same column are considered to be descended from a single residue in the ancestral sequence. (Of course, insertions violate this description, but I won’t get into that.) Alignments are not direct observations. They are actually inferences based on the patterns of sequences found in the dataset. Often times there are particular areas in which the alignment is difficult to resolve. Take this example:

problemalign.png

A typical problem in multiple sequence alignments where a section is full of gaps and contains a complicated phylogenetic signal. Dark red: high certainty that alignment is accurate; Dark blue: low certainty that alignment is accurate..

It was constructed via the GUIDANCE webserver. (A great resource that everyone should use.) In this example, we have a region defined by a lot of sequence variation created by many insertions and deletions. The alignment is not well defined here, and in most applications it will just be removed, and the data “thrown away”.

But is this the only solution? In our paper we develop a methodology, dubbed PICS-Ord (download), that provides an easy solution for extracting phylogenetic information from problematic regions chosen by its user. PICS-Ord works through a three-step process:

  1. Realign the segments in pairs using Ngila, and calculate the likelihood of the alignment from an evolutionary model. This produces a distance matrix of the segments.
  2. Ordinate the distance matrix using principal coordinate analysis (PCoA). This assigns each segment to a point in n-1-dimensional space.
  3. Quantize each dimension into a set of characters

This might seem a bit odd at first. “Why not just use the distance matrix directly?” That would be great if we could, but there aren’t any phylogenetic programs that we know off that allow the mixing of distance matrices and sequence data. With our method, we get discrete, ordered characters that can be used in popular programs like, RAxML.

There are three example files in the PICS-Ord distribution, and I’ll illustrate its usage with example1.fas. The alignment of these sequence fragments is messy:

 100 114
sequence_001 ----------------------------------------------------------------------------tatactatcta---------------------------
sequence_002 -------------------------------------------------------------------aattgtatttatactatata---------------------------
sequence_003 -------------------------------------------------------------------tttaagatttattctatatt---------------------------
sequence_004 tttaggattaattttata--------------------------------------------------------taatactaatata---------------------------
sequence_005 -------------gatgg--------------------------------------------------------ttttacctatata---------------------------
sequence_006 ---------------------------------------------------------------------------tatcattatgca---------------------------
sequence_007 ---------------------------------------------------------------------------tatcattatgca---------------------------
sequence_008 -------------------------------------------------------------------------atatgtttaagata---------------------------
sequence_009 -------------------------------------------------------------------------atatgtttaagata---------------------------
sequence_010 -------------------------------------------------------------------------atatgtttaagata---------------------------
sequence_011 -------------gtac----------------------------------------------------------aattataatata---------------------------
sequence_012 -------------gtac----------------------------------------------------------aattataatata---------------------------
sequence_013 -------------gtac----------------------------------------------------------taatttaatata---------------------------
sequence_014 -------------ctac-----------------------------------------------------------aatataatata---------------------------
sequence_015 -------------ctac-----------------------------------------------------------aatataatata---------------------------
sequence_016 -------------ctac-----------------------------------------------------------attaaaatata---------------------------
sequence_017 -------------ctac-----------------------------------------------------------attaaaatata---------------------------
sequence_018 -------------gtat-----------------------------------------------------------aatttaatcta---------------------------
sequence_019 -------------gtat-----------------------------------------------------------attttaatcta---------------------------
sequence_020 -------------------------------------------------------------------------------ataagata---------------------------
sequence_021 -------------------------------------------------------------------------------ataagata---------------------------
sequence_022 --------------------------------------------------------------------------attataattaata---------------------------
sequence_023 --------------------------------------------------------------------------attataattaata---------------------------
sequence_024 -------------------------------------------------------------------------------ataagata---------------------------
sequence_025 -------------------------------------------------------------------------------ataagata---------------------------
sequence_026 ----------------------------------------------------------------------------aaaaaaaaata---------------------------
sequence_027 -----------------------------------------------------------------------------aaaaaaaata---------------------------
sequence_028 -------------------------------------------------------------------------------acaaaata---------------------------
sequence_029 -------------------------------------------------------------------------------acaagata---------------------------
sequence_030 --------------------------------------------------------------------------------acaaata---------------------------
sequence_031 -------------------------------------------------------------------------------acaaaata---------------------------
sequence_032 -------------gaat-----------------------------------------------------------aatattaaata---------------------------
sequence_033 -------------gaat-----------------------------------------------------------aatattaaata---------------------------
sequence_034 -------------gaaa-----------------------------------------------------------aatattaaata---------------------------
sequence_035 -------------gtat-----------------------------------------------------------tctttaatata---------------------------
sequence_036 -------------gtat-----------------------------------------------------------tatttaatcta---------------------------
sequence_037 -------------gtat-----------------------------------------------------------tatttaatata---------------------------
sequence_038 -------------gtat-----------------------------------------------------------tatttaatcta---------------------------
sequence_039 -----------------------------------------------------------------------------gttttatata---------------------------
sequence_040 -----------------------------------------------------------------------------gtttaatata---------------------------
sequence_041 -------------------------------------------------------------------------atcagtttaatacg------------------ctgagtgat
sequence_042 -------------------------------------------------------------------------accagtttaattta------------------ctgggtgat
sequence_043 ----------------------------------------------------------------------------------------------ctcagtttctgctgagtggt
sequence_044 ----------------------------------------------------------------------------agtttaatatg------------------ctgattgat
sequence_045 --------------------------------------------------------------------------------atatgta---------------------------
sequence_046 --------------------------------------------------------------------------------atatgta---------------------------
sequence_047 --------------------------------------------------------------------------------ataagta---------------------------
sequence_048 --------------------------------------------------------------------------------ataagta---------------------------
sequence_049 --------------------------------------------------------------------------------ataagta---------------------------
sequence_050 --------------------------------------------------------------------------------atatgta---------------------------
sequence_051 -----------------------------------------------------------------------------gttttctaat---------------------------
sequence_052 -----------------------------------------------------------------------------gtttactaaa---------------------------
sequence_053 -----------------------------------------------------------------------------gtttactaat---------------------------
sequence_054 -----------------------------------------------------------------------------gtttactaat---------------------------
sequence_055 -------------------------------------------------------------------------------gcta-aaa---------------------------
sequence_056 -------------------------------------------------------------------------------gcta-aaa---------------------------
sequence_057 -------------------------------------------------------------------------------gcta-aaa---------------------------
sequence_058 -----------------------------------------------------------------------------gtttactgaa---------------------------
sequence_059 -----------------------------------------------------------------------------gtttactgaa---------------------------
sequence_060 -----------------------------------------------------------------------------gtttactgaa---------------------------
sequence_061 -----------------------------------------------------------------------------gttagctgaa---------------------------
sequence_062 -----------------------------------------------------------------------------gttagctgaa---------------------------
sequence_063 -----------------------------------------------------------------------------gttagctgaa---------------------------
sequence_064 -------------------------------------------------------------------------------gttt-aaa---------------------------
sequence_065 -------------------------------------------------------------------------------gttt-aaa---------------------------
sequence_066 -------------------------------------------------------------------------------gttt-aaa---------------------------
sequence_067 -------------------------------------------------------------------------------gcta-aaa---------------------------
sequence_068 -------------------------------------------------------------------------------gcta-aaa---------------------------
sequence_069 -----------------------------------------------------------------------------atttacttaa---------------------------
sequence_070 -----------------------------------------------------------------------------atttacttaa---------------------------
sequence_071 -----------------------------------------------------------------------------atttacttaa---------------------------
sequence_072 ---------------------------------------------------------------------------------gttaaa---------------------------
sequence_073 ---------------------------------------------------------------------------------gttaaa---------------------------
sequence_074 aattttattaattactttagtaattaataaggttattttaagtaacagcaaaatattagttaaaagcgttgct-tgcaattagtaaagt--------------agca-ttatta
sequence_075 aattatattaattactttagtaattaaatttgttatttttagtaacagcaaaatattagttacaagcgttgct-tgtaattagtaaagt--------------agca-ttatta
sequence_076 ---------------------------------------------------------------------------------ttttta---------------------------
sequence_077 ---------------------------------------------------------------------------------ttttta---------------------------
sequence_078 ---------------------------------------------------------------------------------ttttta---------------------------
sequence_079 ---------------------------------------------------------------------------------ttttta---------------------------
sequence_080 -------------gaag-----------------------------------------------------------attaataacta---------------------------
sequence_081 -----------------------------------------------------------------------------atttatatta---------------------------
sequence_082 -----------------------------------------------------------------------------atttatatta---------------------------
sequence_083 actcctact------ttaaacatttagtagtgtcgaacctactgatagcatctggttttctattgg--------tacttataacataaccactaaatatttagagtattaatta
sequence_084 actcctact------ttaaacatttagtagtgtcgaacctactgatagcatctggttttctattgg--------tacttataacataaccactaaatatttagagtattaatta
sequence_085 -------------gaaa----------------------------------------------------------taacagtaacta---------------------------
sequence_086 -------------aaag-----------------------------------------------------------attagtaacta---------------------------
sequence_087 aattttaca------tttagtttttaatctttatgtttaaaa----acatgtatgctatttatatg--------tatatataatatagt--------------agaacttacaa
sequence_088 aattttact-------------------ttgggt-tttaaaa----actagtatgctatgtttatatattaatttatatatcatatagt--------------agaacttacaa
sequence_089 aattttact------ctt--tttttaagttttat-atttaaa----atctgtatgctatgtttatatattaatttatatataatatagt--------------agaacttacaa
sequence_090 aattttact------ctt--tttttaagttttat-atttaaa----atctgtatgctatgtttatatattaatttatatataatatagt--------------agaacttacaa
sequence_091 -------------gtac-----------------------------------------------------------ataataatata---------------------------
sequence_092 -------------gtaca--------------------------------------------------------taataataatata---------------------------
sequence_093 -------------gtaca--------------------------------------------------------taataataatata---------------------------
sequence_094 -------------gtac-----------------------------------------------------------ataataatata---------------------------
sequence_095 ---------------------------------------------------------------ttttttataccaataaataatata---------------------------
sequence_096 ---------------------------------------------------------------ttttttataccaataaataatata---------------------------
sequence_097 ---------------------------------------------------------------ctatttata-taataaataatata---------------------------
sequence_098 -------------ctat-----------------------------------------------------------ataaaaatata---------------------------
sequence_099 -------------ctat-----------------------------------------------------------ataaaaatata---------------------------
sequence_100 -------------ctat-----------------------------------------------------------ataaaaatata---------------------------

But instead of throwing it away, you can process it with PICS-Ord and get a clean set of ordered characters that contain approximately the same phylogenetic information as the sequences above.

    100    20
sequence_001 53221002101000000010
sequence_002 44121113101010000000
sequence_003 53211103102011000100
sequence_004 53321103111000010100
sequence_005 53211003101000001000
sequence_006 53221002001000000000
sequence_007 53221002001000000000
sequence_008 43220112011000000000
sequence_009 43220112011000000000
sequence_010 43220112011000000000
sequence_011 53221012011000000000
sequence_012 53221012011000000000
sequence_013 53221012011000100000
sequence_014 53321012001010100000
sequence_015 53321012001010100000
sequence_016 53221013001000000000
sequence_017 53221013001000000000
sequence_018 53221012001000100000
sequence_019 53221012001000001000
sequence_020 53220102011000000000
sequence_021 53220102011000000000
sequence_022 53121012011010000000
sequence_023 53121012011010000000
sequence_024 53220102011000000000
sequence_025 53220102011000000000
sequence_026 53220002001000000000
sequence_027 53220002001000000000
sequence_028 53120102011000000000
sequence_029 53220102011000000000
sequence_030 53120002011000000000
sequence_031 53120102011000000000
sequence_032 53220002111100000000
sequence_033 53220002111100000000
sequence_034 53220002111000000000
sequence_035 53221012011000001000
sequence_036 53221012001000000000
sequence_037 53221012011000000000
sequence_038 53221012001000000000
sequence_039 53221102111000000000
sequence_040 53211002011000000000
sequence_041 53300112011000000000
sequence_042 53200112011010001010
sequence_043 53300103001100001001
sequence_044 53200112001110000000
sequence_045 53120112001000000000
sequence_046 53120112001000000000
sequence_047 53120102001000000000
sequence_048 53120102001000000000
sequence_049 53120102001000000000
sequence_050 53120112001000000000
sequence_051 53211002011000000000
sequence_052 53111002011000000000
sequence_053 53211002011000000000
sequence_054 53211002011000000000
sequence_055 53110002001010000000
sequence_056 53110002001010000000
sequence_057 53110002001010000000
sequence_058 43111002011000000000
sequence_059 43111002011000000000
sequence_060 43111002011000000000
sequence_061 53201002011000000000
sequence_062 53201002011000000000
sequence_063 53201002011000000000
sequence_064 43111002011000000000
sequence_065 43111002011000000000
sequence_066 43111002011000000000
sequence_067 53110002001010000000
sequence_068 53110002001010000000
sequence_069 43111002011000000000
sequence_070 43111002011000000000
sequence_071 43111002011000000000
sequence_072 53111002001000000000
sequence_073 53111002001000000000
sequence_074 59021102011001100000
sequence_075 59020012001110001000
sequence_076 53121102001100000000
sequence_077 53121102001100000000
sequence_078 53121102001100000000
sequence_079 53121102001100000000
sequence_080 53220002001100000000
sequence_081 53121102001000000000
sequence_082 53121102001000000000
sequence_083 90021002001000000000
sequence_084 90021002001000000000
sequence_085 53220002000100000000
sequence_086 53120002000101000000
sequence_087 02121100001000000000
sequence_088 02020003000010100000
sequence_089 02021013011100000000
sequence_090 02021013011100000000
sequence_091 53321002001000000000
sequence_092 53321002011000000000
sequence_093 53321002011000000000
sequence_094 53321002001000000000
sequence_095 53321202010100001000
sequence_096 53321202010100001000
sequence_097 43321102011000001000
sequence_098 53321003001000000000
sequence_099 53321003001000000000
sequence_100 53321003001000000000

About this Archive

This page is an archive of entries from January 2011 listed from newest to oldest.

December 2010 is the previous archive.

August 2012 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Archives

Powered by Movable Type 4.38